Правителствата по света ще похарчат близо $600 млрд. за ИТ през 2023 г.

Публичните разходи за информационни технологии ще нараснат с 6,8%