Правителствата по света ще похарчат близо $600 млрд. за ИТ през 2023 г.

Правителствата инвестират в проекти, които подобряват достъпа на гражданите до дигитални услуги (снимка: CC0 Public Domain)

Държавните разходи за информационни технологии (ИТ) на правителствата по света ще се увеличат с 6,8% през настоящата година, спрямо 2022, достигайки 588,9 млрд. долара, сочи нова прогноза на анализаторската компания Gartner.

„Правителствените организации продължават да модернизират наследените ИТ и да инвестират в проекти, които подобряват достъпа до дигитални услуги, тъй като гражданите все повече се нуждаят от онлайн инициативи от частния сектор”, казва анализаторът Даниел Снайдер.

Общата структура на потребителско изживяване, която помага на отделите да управляват взаимодействията между служители и граждани, способства дигиталната трансформация и ще остане основен двигател на разходите за ИТ през 2023 г., прогнозира Снайдер.

Според експертите на Gartner, проектите за прехвърляне на услуги към облачната инфраструктура, надграждане на приложения и укрепване на информационната сигурност ще бъдат приоритет за публичния сектор.

Най-висок темп на растеж в държавните разходи за ИТ през 2023 г. ще отбележи софтуерният сегмент (това включва приложения, инфраструктурни решения и специализирани продукти), където продажбите ще се повишат с 12,5% до 149 милиарда долара. През 2022 г. ръстът в този сегмент е 9,3%.

Силна динамика ще се наблюдава и в категорията ИТ услуги – през 2022 и 2023 г. ръстът на разходите ще достигне съответно 4,5% (до $193,9 млрд.) и 7,9% (до $209,3 млрд.). Този сегмент остава най-големият на разглеждания пазар.

Разходите на държавни агенции и институции за решения за центрове за данни през 2023 г. ще се увеличат с 0,5% (до $25,1 млрд.), докато през 2022 г. ръстът е бил 8,4% (до $25 млрд.), според прогнозата на анализаторите.

В изчислението си анализаторите включват и цената на телекомуникационните услуги. През 2023 г. този сегмент в публичния сектор ще достигне 68,2 млрд. долара, което е ръст от 0,6% спрямо предходната година, а през 2022 г. се очаква спад от 5,5% (до 67,8 млрд. долара). Разходите за ИТ оборудване през 2022-2023 г ще намалеят съответно със 7,3% и 0,4%, отбелязва Gartner.

Пандемията от коронавирус принуждава властите бързо да мащабират ИТ инфраструктурата и системите за приложения, както и да отговорят на безпрецедентните обществени изисквания. До 2025 г. Gartner очаква повече от 50% от правителствените агенции да обновят критично важни наследени приложения за по-голяма устойчивост и гъвкавост.

„Правителствата преосмислят своите стратегии за публичния облак, за да ускорят модернизацията на ИТ системите, да подобрят ефективността и сигурността на данните”, заключава докладът.

Коментар