Правителствата се ориентират към клауд услуги

Три основни направления в дейността на правителствения ИТ сектор открои Gartner за 2013 г. Това са мобилните технологии, модернизацията и облачните изчисления.

ИТ разходите на правителствения сектор ще намалеят с 0,1% през настоящата година, възлизайки на 449,5 млрд. долара в световен мащаб. Сумата включва разходи за хардуер, софтуер, ИТ услуги и телекомуникации.

Освен основните три направления за ИТ инвестиции, администрациите  ще продължат да харчат сериозни суми за професионални услуги и т.нар. големи данни.

Между 30 и 50 процента от организациите планират да сключат договори за услуги по внедряване на публични или частни облачни платформи в близките 12 месеца, прогнозира Gartner.

Първоначалният модел за внедряване на облачни услуги ще бъде SaaS (софтуерът като услуга). На по-късен етап организациите планират внедрявания от типа IaaS (инфраструктура като услуга) и PaaS (платформа като услуга).

Важен приоритет в правителствения сектор е мобилността. Търсенето на мобилни решения е особено голямо в организации с децентрализиран персонал или там, където работят голям брой служители със специални ангажименти – такива са например граничарите, социалните работници, инспекторите и др.

Проучването на Gartner показва също продължаващо навлизане на концепцията BOYD (Bring Your Own Device). Над половината (52%) анкетирани заявяват, че техните служители могат да използват личните си смартфони в работата, 50% са разрешили употребата на лични ноутбуци и 38% – на лични таблети.

Изследването разкрива и отношението на организациите към големите данни. Макар че тази технология все още не е приоритет за правителствения сектор, интересът към нея расте. „Големите данни” имат перспектива в администрациите, предвид повишените изисквания към анализа на данните, отбелязва Gartner.

Коментар