Облачните услуги – пазар за $109 млрд. годишно

Световният пазар на публични облачни услуги ще достигне 109 милиарда долара през 2012 г. Това е ръст от 19,6% спрямо миналата година, сочи нов анализ на Gartner.

Сегментът на „бизнес процесите като услуга” (BPaaS) ще заеме най-голям дял от пазара на публични облачни услуги, а най-бързо (с 45,4%) ще расте сегментът на решенията от типа „инфраструктура като услуга” (IaaS).

Очевидно пазарът на облачни услуги се явява един от най-динамичните сегменти от информационните технологии като цяло, коментира Gartner.

BPaaS e главният сегмент, тъй като включва облачната реклама като подсегмент. Очаква се през 2012 г. BPaaS да нарасне до $84,2 млрд., в сравнение с $72 млрд. през 2011. Миналата година облачната реклама заемаше 47% от целия пазар на облачни услуги. В периода до 2016 г. този сегмент ще запази дела си от 47%.

IaaS сегментът ще достигне $6,2 млрд. тази година, в сравнение с $4,3 млрд. през 2011. В същото време приходите в сегмента „софтуер като услуга (SaaS) ще нараснат до $14,4 млрд. Миналата година IaaS сегментът беше три пъти по-малък от SaaS, но към 2016-та приходите в двата сегмента ще се изравнят.

Висок ще бъде и ръстът в сегмента „платформа като услуга” (PaaS) през настоящата година, макар че ще заеме относително малък обем от пазара. PaaS имат стратегическо значение за пазара, тъй като е неотменна част от BPaaS и SaaS. Очаква се приходите от PaaS да достигнат $1,2 млрд. през 2012 г.

Gartner дефинира и нов сегмент от пазара на облачни услуги – това са услугите за обезпечаване на сигурност и управление на ИТ операциите, вкл. резервиране и възстановяване на данни. Очакваните приходи в сегмента възлизат на $3,3 млрд. през настоящата година.

Най-висок ръст в облачните услуги в периода до 2016 г. ще отбележат Индия, Индонезия, Китай, Русия, Аржентина, Мексико и Бразилия. Пазарът в Западна Европа ще расте по-бавно, заради икономическите трудности. Към 2016 г. обемът на пазара ще достигне $206,6 млрд. в световен мащаб, спрямо $91,4 млрд. през миналата година.

Коментар