ИТ жените със своя организация в България

Жените са 41% от дипломиращите се в специалност „Информатика”. След завършването си обаче те се насочват различно от мъжете към пазара на труда. Жените са над 80% от учителите по ИТ и под една трета от програмистите във високотехнологичните фирми. Това води до разлики в заплащането и перспективите за професионално развитие на мъжете и жените, сочат данни на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, изнесени днес на Кръгла маса, организирана от Българския център на жените в технологиите.

Новата организация е част от Европейската платформа на жените в технологиите, която е под егидата на вицепрезидента на Европейската комисия и комисар по дигиталната политика Нели Круз. Учредители на Българския център са жени на водещи ИТ позиции, експерти по НR и комуникации и изявени жени в науката.

„Потенциалът на жените в ИКТ за увеличаване на конкурентоспособността на България и Европа е сериозен. Убедена съм, че дейността ни ще е от полза за развитие на женското предприемачество, квалификации и научен принос в областта на ИКТ в България. Вярвам, че опитът ни ще провокира добри инициативи и в Европа”, каза Саша Безуханова, председател на Българския център на жените в технологиите.

Стимулиране на по-голямо участие на жените във високотехнологично производство чрез образование, което дава конкурентни умения и квалификации, подготовка на следващата генерация млади учени, по-голямо участие на жените в лидерството в ИКТ, стимулиране на младите предприемачи – това са част от насоките за съвместна работа, около които се обединиха участниците в дебата.

Коментари по темата: „ИТ жените със своя организация в България”

добавете коментар...

  1. Ванко1

    Както е тръгнало с това велико разделение по пол и раса – сигурно скоро ще направят и работническо сдружение и за хората с не традиционна ориентация като гейове, травести, поклонници на екзотични секти и всякакви там каквито ги има. Може да се направи разделение на хората и спрямо това какви болести имат.
    Още много неща могат да се измислят и да се точат пари от евро фондовете.

Коментар