Правителствата не съумяват да намалят ИТ разходите

Разходите за модернизация на правителствените ИТ инфраструктури ще достигнат 450 млрд. долара тази година

Разходите за модернизация на правителствените ИТ инфраструктури ще достигнат 450 млрд. долара тази година

Глобалните ИТ разходи в правителствения сектор ще достигнат 449,5 млрд. долара тази година, прогнозира анализаторската компания Gartner. Най-големи ще са харчовете за мобилни технологии, модернизация на ИТ инфраструктурата и миграцията към облака.

Изследването, озаглавено „IT Spending Priorities in Government Worldwide 2013”, показва, че, както и досега, информационните технологии костват скъпо на правителствата. Въпреки повсеместните обещания за снижаване на разходите за ИТ, прогнозираният бюджет от близо 450 милиарда долара е само с 0,1% от този за миналата година.

В три направление ще бъдат харчени на първо място парите от ИТ бюджетите: внедряване на мобилни устройства и софтуер; замяна на остарелите програми с нови версии; и покупка на облачни услуги. Освен това правителствените организации са заинтересовани от професионални услуги за техническа поддръжка и технологии за работа с „големи данни”.

Мобилните технологии постепенно стават главен приоритет за правителствения сектор, твърди Gartner. Тенденцията се наблюдава предимно във ведомства, чиито служители работят разпределено, в полеви условия – полиция, контролиращи организации, митници и социални служби. Ръководствата на тези ведомства се стремят да заменят съществуващата стационарна инфраструктура с мобилна.

В централизираните ведомства мобилните технологии също започват да играят важна роля, породена от идеологията BYOD (Bring Your Own Device) за ползване на личните устройства в работата. Над половината (52%) от анкетираните от Gartner организации споделят, че служителите им ползват личните си смартфони в работата. Точно половината анкетирани ръководители разрешават на подчинените си да носят своите лаптопи в службата, а 38% – таблетите.

Друго направление, в което растат разходите, са публичните и частни облачни услуги. От 30 до 50% от анкетираните организации вече ползват активно облака или планират да сключат договори за облачни услуги в близките 12 месеца. Фокусът е върху услугите от типа „софтуер като услуга” (SaaS), но расте интересът и към други облачни услуги, вкл. „платформа като услуга” (PaaS) и „инфраструктура като услуга” (IaaS).

Изследването отчита сериозен интерес към големите данни, които според Gartner скоро ще станат източник на специфична модернизация в правителствените ИТ инфраструктури. Организациите увеличават разходите за анализ на големи данни в системите за разпределение на бюджета, което свидетелства за стремеж към предотвратяване на вътрешноведомствените измами и корупция, както и отстраняване на грешките при събиране на данъци, отбелязва Gartner.

Коментар