Пазарът на „големи данни” гони $28 млрд.

ИТ разходите за т.нар. „големи данни” ще достигнат 28 милиарда долара през настоящата година, прогнозира Gartner. Ръстът се обуславя от стремежа на бизнеса да извлече стойност от базите данни и социалните мрежи.

В момента повечето от разходите за „големи данни” отиват за адаптиране на съществуващите ИТ системи към потока от информация, която те получават. Въпреки шумната реклама, „големите данни” не са отделен, самостоятелен пазар, а представляват цяла индустрия от продукти, практики и решения, коментира Gartner.

Според прогнозата, през 2015 г. анализът на големи данни ще се използва рутинно от бизнеса. Към края на десетилетието техните характеристики и функционалност ще бъдат неизменна част от предложенията на традиционните корпоративни доставчици.

В резултат, през 2020 г. „големите данни” ще станат просто „данни”. На практика, ще отпаднат архитектурните подходи, инфраструктури и хардуер/софтуер, които не са адаптирани към тази „нова нормалност”, заключава Gartner.

Коментари по темата: „Пазарът на „големи данни” гони $28 млрд.”

добавете коментар...

  1. timecop

    "… В резултат, през 20120 г. …" ще поживеем пък ще видим 🙂

Коментар