Gartner понижи прогнозата за ИТ разходите през 2013

Разходите за ИТ тази година ще са по-малки от прогнозираните, обяви Gartner

Разходите за ИТ в световен мащаб тази година ще са по-малки от прогнозираните, обяви Gartner

Световните разходи за информационни технологии ще нараснат само с 2,1% през настоящата година, достигайки 3,7 милиарда долара, обяви Gartner. За сравнение, през миналата година ИТ разходите бяха 3,6 трилиона долара.

По-рано анализаторската компания прогнозира ръст от 4,1% за 2013 г. Понижението се обяснява основно с колебанието на американската валута, като без него ръстът ще бъде 3,5%, или с 0,6 процентни пункта в сравнение с предишната прогноза. Незначителната корекция при постоянна валута е следствие от по-ниското търсене на изчислителни устройства, коментира вицепрезидентът на Gartner Ричард Гордън.

През първото тримесечие на 2013 г. доставките на персонални компютри намаляха с почти 14%, в сравнение със същия период на миналата година, по данни на IDC. Все още няма резултати за второто тримесечие, но според Gartner тенденцията на спад се запазва.

Нищо добро не очаква пазара на компютри и през второто полугодие. Анализаторите не възлагат големи надежди на новата вълна устройства под управление на Windows 8.1, които се очакват по-късно тази година.

Същевременно, разходите за таблети ще нараснат с 2,8% през 2013 г., а на мобилни телефони – със 7,4%, очаква Gartner.

Анализаторите прогнозират ръст от 6,4% в продажбите на корпоративен софтуер. Повишена е прогнозата в сегмента на CRM решенията, вследствие на засилената активност в сферата на електронната търговия, социалните мрежи и мобилните технологии.

От друга страна, търсенето на софтуер за създаване на цифрово съдържание и операционни системи ще бъде по-ниско от очакваното, твърди Gartner. Това се дължи на първо място на преориентирането към модела „софтуер като услуга” (SaaS) и на второ място – с по-ниското търсене на устройства.

Разходите за телекомуникационни услуги през 2013 г. ще нараснат според очакванията с 0,9%. С ръст над средния ще се отличат фиксираните широколентови връзки. Що се отнася до гласовите комуникации, се наблюдават различни тенденции в потребителския и корпоративния сегмент, като в първия ръстът ще бъде по-голям.

Като цяло, разходите за ИТ през 2014 година ще нараснат с 4,1%, достигайки 3,9 трилиона долара в абсолютна стойност, сочи анализът на Gartner.

Коментар