ЕС създаде алианс за професионална практика

Професионалната практика може да играе ключова роля срещу младежката безработица, смята комисар Ласло Андор

Професионалната практика може да играе ключова роля срещу младежката безработица, смята комисар Ласло Андор

Европейски алианс за професионална практика ще помага в борбата с младежката безработица чрез подобряване на качеството и предлагането на професионални практики, съобщиха от Брюксел.

Алиансът ще разчита на широко партньорство на ключови участници от областта на заетостта и образованието. Той ще има за цел също така да промени отношението към професионалната практика. По-специално, алиансът ще набележи най-успешните схеми за професионална практика в ЕС и ще приложи подходящи решения във всяка държава членка.

Мерките на алианса ще бъдат подкрепени от Европейския социален фонд, от Инициативата за младежка заетост и от новата програма на ЕС за образованието, обучението и младежта „Еразъм+”.

„Професионалната практика може да играе ключова роля срещу младежката безработица, като предостави на младите хора уменията и опита, търсени от работодателите”, заяви комисар Ласло Андор, отговорен за заетостта и социалните въпроси.

Страни със силни системи за професионално образование и обучение (ПОО), като например Германия, Дания, Нидерландия и Австрия, имат по-малка безработица сред младите хора. Комисията потвърждава този анализ в последния Европейски тримесечен преглед на заетостта и социалното положение, в който се посочва, че професионалната практика и стажовете често са трамплин към назначаването на постоянна работа.

„Предвид неприемливите нива на безработицата сред младите хора има спешна нужда отговарящите за образованието и заетостта да работят заедно, за да се улесни преходът на младите европейци от училището към трудовия живот”, добави Андор.

Алиансът ще подкрепя националните реформи, с които се цели създаване или укрепване на схеми за професионална практика. Комисията приканва всички потенциални партньори да се присъединят към алианса: публичните органи, предприятията, синдикатите, търговските камари, доставчиците на професионално образование и обучение, представителите на младежта и службите по заетостта.

Коментар