„Първа работа” ще осигури заетост за младите

Инициатива на правителството, работодателите и синдикалните партньори, наречена „Първа работа”, цели да осигури заетост на минимум 22 000 млади хора, които не са се реализирали на трудовия пазар след завършване на образованието и/или професионалното си обучение.

Документът е част от Националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012-2013 г.”, която правителството прие в края на март тази година.

Българската стопанска камара, която подписа документа от страна на работодателите, ще популяризира възможността нейните членове да наемат безработните младежи на възраст до 29 години на трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца (на постоянна работа, стажуване, временна работа) с цел придобиване на начален професионален опит след завършване на средно или висше образование.

Младежите, завършили професионално или висше образование, могат да се назначават на длъжности, съобразно придобитата квалификация, като се съблюдава да не изместват от работа други работници и служители.

По предложение на БСК, в споразумението е записано, че ще се направи преглед на действащото законодателство и изпълняваните програми и проекти, така че промените да водят до трайно решаване на проблема с младежката заетост.

Реалната младежка безработица е около 50%. Днешното споразумение е добра първа крачка, но далеч не е решение за справяне с тази тревожна тенденция”, коментира заместник-председателят на БСК Димитър Бранков.

Според него, само с промяна на Кодекса на труда може да се реши дългосрочно проблемът. Трябва да се улесни възможността работодателят да освобождава работници в пенсионна възраст, както и да се разширят възможностите за наемане на хора чрез агенциите за временна работа, смята Бранков.

В документа е записано, че заплатите на наетите младежи, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и задължителните здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя ще се финансират със средства от държавния бюджет по програми и проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, или със средства на съответния работодател.

Споразумението предвижда правителството, чрез своите министерства, да разработва нови програми за увеличаване на заетостта на младежите до 29 години, като за това се осигуряват средства от бюджета или от ЕС.

Коментари по темата: „„Първа работа” ще осигури заетост за младите”

добавете коментар...

  1. Бат Илия

    Поредният популистки ход според 🙂 07/06/2012, 09:19. Ами дайте тогава да не правим нищо за да не е популистки ход. Ако случайно им предложели работа ще е НА МЯСТОТО на съществуваща такава, никой няма да им отвори нова позиция – Я баба Ванга да не възкръснала.

  2. :)

    Поредният популистки ход…да хвърлим прах и да намалим изкуственно процента на безработица за да се тупаме в гърдите пред ЕС…а реално тези си остават безработни 🙂
    Ако случайно им предложат работа ще е НА МЯСТОТО на съществуваща такава, никой няма да им отвори нова позиция 😉

Коментар