5 сензора Aqara за сигурност на умния дом 

Засичат крадци и необичайни параметри на средата, задействат аларми и системи