Нови полупроводници удължават с 10% пробега на електромобилите

Млада японска компания разработва силова електроника с галиев оксид