Сложен бизнес анализ стои зад сладоледеното изкушение

Nestle прогнозира точно доставките в страната за всеки следващ ден