2DoIT представя актуалните софтуерни практики

Конференцията на АСИ ще се проведе през април в София