Съхранение на енергия чрез сгъстен въздух – подценена технология

Когато се нуждаем от енергията, пускаме въздуха и го прекарваме през машина, която я извлича и задвижва електрически генератор