AI може да смекчи ефекта на топлинните острови

Наличието на изчерпателна информация за всяка точка от града е решаващо за определяне на най-адекватното решение