Гласовият интерфейс е акцент на Bulgaria Web Summit 2018

Във фокуса на конференцията в София е също и е-здравеопазването