Шест проекта на СУ са одобрени за финансиране

Ще бъде осигурен високоскоростен достъп до информационни системи