Един учебник на предмет в основното образование

Държавата ще спести по този начин десетки милиони левове