Един учебник на предмет в основното образование

„Всеки нов учебник ще бъде широко обсъждан”, заяви проф. Анелия Клисарова

„Всеки нов учебник ще бъде широко обсъждан”, заяви проф. Анелия Клисарова

Един учебник по всеки предмет ще имат учениците, докато завършат основното си образование, съобщи министър Анелия Клисарова. В момента учениците избират измежду три учебника за всеки предмет.

Държавата дава милиони левове за учебници, които отиват в частни издателства, посочи министърът. Само тази година правителството е одобрило 42 млн. лева за преиздаване на учебници, допълни Клисарова на среща с учители в СОУ „Христо Ботев” – Ивайловград.

„Учебниците трябва да бъдат отпечатвани в печатницата на МОН и да се пишат от авторски колективи, в които участват предимно учители от различни училища. Всеки нов учебник ще бъде широко обсъждан”, обясни проф. Клисарова.

„Ако сега дете се прехвърли от едно училище в друго, то трябва да сменя и учебниците, защото те са различни”, добави тя. Според нея, ако държавата поеме тази функция, ще бъдат спестени средства, които приоритетно да се използват за модернизация и ремонт на училищата. В момента се правят изчисления каква ще е сумата, която ще се спести при нови правила за издаване на учебници.

От утре на страницата на МОН ще стартира Отворен форум за закон за училищното образование. Общественото допитване  ще се проведе в няколко етапа. През  първия експертите на МОН ще очакват предложения на електронната поща.

След обобщаване на мненията на страницата на министерството ще бъдат публикувани  както безспорните, така и все още спорните теми, за да се търси обществено приемливо решение по тях. След следващ етап на допитването отново ще има обобщаване на мненията, като най-консенсусните ще бъдат включени в проекта за нов закон.

Коментар