Факултет на СУ обяви успехи в е-обучението

За 11 месеца са разработени сто нови електронни курса