Факултет на СУ обяви успехи в е-обучението

„За изминалите 11 месеца, в които работихме по проекта, постигнахме много”, заяви проф.д.ф.н Оля Харизанова (снимка: СУ)

„За изминалите 11 месеца от проекта постигнахме много”, заяви проф.д.ф.н Оля Харизанова (снимка: СУ)

Философският факултет на СУ „Св. Климент Охридски” развива успешно вътрешната си система за електронно дистанционно обучение, стана ясно от днешната демонстрация във видео-конферентната зала „Яйцето“.

Проектът, финансиран по оперативна програма „Човешки ресурси”, е с продължителност 20 месеца и трябва да приключи в първата седмица на юли 2014 г.

В момента екипът, който работи по проекта, е насочил вниманието си основно към три целеви групи – магистри, докторанти и специализанти в различни форми на продължаващо образование. Това е така заради голямата пропаст, която съществува между начина, по който се обучават студентите във висшето образование, и това, което се случва в по-ниските нива на образователната система.

„Голямата ни болка са бакалаврите, за които вече започваме да предлагаме смесена форма на електронно-дистанционно обучение. Първо работим върху това да ги въведем в студентството, да ги въведем в едно по-високо ниво на знание и след това да дойдат при нас в изчистената форма на дистанционно обучение – ако пожелаят. Ние сме длъжни да им осигурим алтернатива“, каза проф.д.ф.н Оля Харизанова, заместник-декан по дистанционно обучение и информационни системи, цитирана от университетския сайт.

11 месеца след старта на проекта, вече е изградена интеграционна система, която е входът към електронното дистанционно обучение на ФФ. Системата позволява децентрализирано управление на електронната доставка за крайния потребител. Подготвени са 18 души администратори на сайта, които поддържат ежедневно актуалната информация, поясни проф. Харизанова.

Освен това ФФ вече разполага и с платформа за мултимедия. По думите на проф. Харизанова, това е абсолютна иновация, която няма аналог по света. Създадена е също нова комуникационна система във факултета, вкл. имейл система, система за обмен на мигновени съобщения и др.

Във факултета за 11 месеца са разработени сто нови електронни курса. Това означава, че сто дисциплини са изцяло осигурени с основно и помощно учебно съдържание и то вече е достъпно за студентите през портала за е-обучение на СУ. Предстои да се доработят още 40 курса.

Най-хубавото обаче, според проф. Харизанова е, че активността на студентите е много висока и те реално се възползват от предоставеното им алтернативно обучение. До този момент на специални анкетни карти са регистрирани 610 студенти. Освен това електронните регистри сочат, че студентите, ползващи системата, са над 1000. В момента предстои да се изработят електронни визитки за всяка специалност, която се изучава във ФФ, както и записи на реално протекли лекции.

„Далече сме от мисълта, че трябва да предложим видеоуниверситет. Става дума да подпомогнем студентите с всякакви алтернативни източници на информация, за да могат да усвои едно знание, което след това да прилагат в различни работни среди“, каза проф. Харизанова.

Коментар