Перовскитни клетки запазват 90% ефективност след 850 часа работа

Разработката се окачествява от експертите като „забележителна“