Промени в бизнес структурата на HPE у нас

Словенецът Изток Кланчник става управляващ директор за България