Алтернатива на силиция обещава по-тънки чипове

Два нови полупроводника формират схеми с дебелина само три атома, като освен това консумират и по-малко енергия