Брекзит би повлиял негативно на дигитализацията в ЕС

Неясни са и последствията за аутсорсинг индустрията, смята Ева Паунова