Машините не могат да симулират емпатия – тя е човешка суперсила

Хората се отличават по способността си да чувстват, казва Риона МакНамара