Оформя се голям пазар за термоинтерфейсите

Нови типове материали ще навлязат в потребителската електроника