Оформя се голям пазар за термоинтерфейсите

Потребителите искат все по-тънки и леки смартфони и таблети, както и устройства от типа носима електроника. Това обаче е невероятно трудна задача за производителите, заради необходимостта от по-ефективно отвеждане на топлината от чиповете.

Намаляването на размерите води автоматично до увеличаване на топлинния поток на единица площ. Топлината трябва да се разсейва в околното пространство възможно най-бързо и без последствия за потребителите на устройствата.

И тук на помощ идват термоинтерфейсите. В следващите 10 години се очаква над двукратен ръст на пазара за подобни технологии, сочи анализ на изследователската компания IDTechEx Research, който отчита търсенето на лека и тънка електроника, както и интереса към светодиодното осветление.

Пазарът на термоинтерфейси се оценява на 1,3 млрд. долара през настоящата година. Към 2025 г. средният годишен ръст ще достигне 7,9%. Следователно, след 10 години ще се продават материали за термоинтерфейси на стойност около 3 млрд. долара.

Това е огромна сума за производителите на термопасти  с пълнители и силиконови уплътнения за топлоотвеждане. Голяма част от постъпленията ще бъдат изразходвани за разработка на нови материали, сочи анализът.

Въпреки че термоинтерфейсите са достатъчно консервативен сегмент от пазара, пускането на нови материали е неизбежно. Те ще се базират на наночастици, графен и сплав от индий и галий. Най-много материали за термоинтерфейси ще продължи да поглъща потребителската електроника.

Коментар