Облачна платформа на Intel в борбата срещу рака

Облачната услуга на Intel ще предложи на медиците достъп до огромен масив от данни с генетична информация за пациентите, диагнози и  резултати от клинични изследвания

Облачната услуга на Intel ще предложи на медиците достъп до огромен масив от данни с генетична информация за пациентите, диагнози и резултати от клинични изследвания

Intel демонстрира възможностите на облачна платформа Collaborative Cancer Cloud (CCC), която ще помогне  в лечението на раковите заболявания. Услугата, показана на форума за разработчици IDF 2015 в Сан Франциско, ще позволи на медиците да споделят генетични данни и резултати от изследвания, за да наблюдават по-добре протичането на заболяването и неговото лечение.

Collaborative Cancer Cloud представлява решение от типа платформа като услуга (PaaS) с отворен изходен код, създадено съвместно от Intel и Университета по здраве и наука в Орегон (OHSU). В платформата ще бъде формиран огромен масив от данни, който съдържа, от една страна, генетична информация за пациентите, и от друга – диагнози и резултати от клинични изследвания.

С помощна на облачната услуга медиците ще могат да изготвят във възможно най-кратки срокове индивидуални планове за лечение на всеки пациент. Благодарение на платформата, към 2020 г. времето до началото на лечението ще бъде намалено само до 24 часа.

Публична версия на CCC ще стане достъпна за общността на разработчиците през първото тримесечие на 2016 г. След това Intel планира да привлече за партньори и други медицински организации наред с OHSU. Освен срещу рака, събраните данни ще помогнат и в борбата срещу други болести с наследствен характер, като например аутизъм, Алцхаймер, диабет и т.н.

Коментар