ЕС създава агенция за киберсигурност

Само за последните четири години икономическото въздействие от киберпрестъпността е нараснало петкратно, по данни на Европейската комисия.

Предложение на Европейската комисия предвижда създаване на нова агенция на ЕС за киберсигурност. Организацията ще подпомага държавите членки в защитата от кибератаки и при въвеждане на нова европейска схема за сертифициране, която да гарантира, че продуктите и услугите в света на цифровите технологии са безопасни за ползване.

Комисията отчита факта, че недържавни и държавни участници все по-често се опитват да крадат данни, да извършват измами и дори да дестабилизират правителства. През изминалата година са били извършвани повече от 4 000 кибератаки на ден посредством софтуер за изнудване и 80% от европейските компании са станали жертва на поне една кибератака.

Само за последните четири години икономическото въздействие от киберпрестъпността е нараснало петкратно, по данни, изнесени от Европейската комисия. Предвид всичко това, Комисията предлага широк набор от мерки за повишаване на киберсигурността в ЕС, вкл. създаване на нова агенция, засилване на капацитета на ЕС в киберсигурността и ефективни наказателноправни мерки.

Стъпвайки на опита на съществуващата Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), новата агенция ще получи постоянен мандат да подпомага държавите членки при предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на кибератаки и за противодействието им.

Агенцията ще подобри готовността на ЕС за реакция, като организира годишни общоевропейски учения по киберсигурност и като осигурява по-добър обмен на знания и информация за заплахи чрез създаването на центрове за обмен и анализ на информация. Това ще подпомогне прилагането на Директива за мрежова и информационна сигурност, в която са предвидени задължения за националните органи да докладват в случай на сериозни инциденти.

Агенцията за киберсигурност също така ще помогне за въвеждането и прилагането на общоевропейска нормативна уредба за сертифициране, предложена от Комисията с цел гарантиране на съответствие на продуктите и услугите с изискванията за киберсигурност.

По същия начин, по който етикетите на храните дават на потребителите надеждност относно това, което консумират, новите европейски сертификати за киберсигурност ще осигурят надеждността на милиарди устройства („интернет на нещата“), които са в основата на съвременните критични инфраструктури, като енергийните и транспортните мрежи, но също и новите потребителски устройства, като например свързаните автомобили.

Сертификатите за киберсигурност ще се признават във всички държави членки, което ще доведе до намаление на административната тежест и цените за дружествата, посочиха от Комисията.

Коментар