Първи IoT модул с глобална LTE поддръжка

Cinterion PLS62-W IoT Module позволява свързване към LTE мрежи на всички 12 честоти, на които работи технологията

Производителят на чипове за банкови карти Gemalto обяви първия в света модул за интернет на нещата (IoT) с глобална поддръжка на LTE мрежи. Очаква се Cinterion PLS62-W IoT Module да опрости логистиката и дистрибуцията, както и да намали разходите за повсеместно внедряване на IoT.

Модулът позволява свързване към мрежи по технология LTE Cat. 1 на всички 12 честоти, на които работи LTE, и същевременно се явява вариант за резервно свързване през 3G и 2G мрежи, ако 4G връзката отпадне.

С помощта на този комплексен модул, производителите и системните интегратори ще могат да предлагат единни решения, които се свързват към LTE мрежите във всяка държава, независимо от региона и мрежата.

В модула е вградена Java система, която повишава производителността на IoT решенията чрез използване на обширна база от знания, вкл. съществуващи библиотеки с отворен код и стандартни блокове за софтуерните приложения.

Коментар