Euler Hermes очаква забавяне на ръста на българската икономика

Тенденцията на спад в ръста на БВП вероятно ще продължи, посочи Манфред Щамер
(снимка: Euler Hermes)

Българската икономика е изправена пред забавяне на ръста – от очакваните 3,5% за 2019 г. до 2,5% за 2020 г., сочи актуализирана прогноза на компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermеs.

След анализ на резултатите от първото полугодие международните експерти подобриха прогнозата си за 2019 година с 0,5 пункта, но остават с известни резерви. „Ръстът на БВП за периода е 4,2%, но ако се разгледат двете последователни тримесечия се вижда спад на темповете – от 4,5% на 3,8% и това е тенденция, която много вероятно ще продължи”, заяви Манфред Щамер, главен анализатор „Икономически проучвания и оценка на риска” в Euler Hermes.

По неговите думи, реалният двигател на икономиката в този период е вътрешното потребление, което беше моментно стимулирано с ръст на заплатите и намаляване на безработицата. Но в същото време износът ще отслабва с намаляването на търсенето в Еврозоната и на глобално ниво, което ще има своето отражение.

Макар че на пръв поглед данните за второто тримесечие индикират значителен принос на нетния износ към развитието на икономиката, според експертите това е само моментна снимка, която всъщност показва, че вносът намалява значително по-бързо от експорта. Те обръщат внимание и на нарастването на излишъка по текущата сметка, което за август се оценява на 7% от БВП при 5,4% за 2018 година.

Негативна тенденция, върху която се фокусира анализът, е осезателното забавяне на темпа на ръст на индустриалното производство – от 3,5% в първото тримесечие на -0,1% за второто и очаквани -1,7% за периода юли-август.

Анализаторите на Euler Hermes актуализират и прогнозата си за несъстоятелностите в България за 2019 година. Според наличните данни, които компанията генерира по своя методика, от януари до август 2019 г. те са се увеличили с 10% спрямо същия период на миналата година. Според експертите, това ще е и ръстът на годишна база за 2019 г., а в последствие и за 2020 г.

„Според официалната категоризация на Euler Hermes с прогноза за 10% ръст за 2019 година България формално попада в „червената” група на държавите с най-съществено увеличение на фалитите. Там са също Словакия, Китай, Чили, Дания и Турция”, каза Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България.

С прогноза за 10% ръст на несъстоятелностите за 2019 година България формално попада в „червената” група на държавите с най-съществено увеличение на фалитите, заяви Камелия Попова
(снимка: Euler Hermes)

„За пореден път обаче обръщаме внимание на специфичната ситуация у нас – в България има множество административни усложнения и тежка процедура за обявяването на несъстоятелност. Затова трябва да имаме предвид, че този ръст не е водещ индикатор за увеличаване на бизнес риска и по наши очаквания ще засегне традиционно за България малки и средни предприятия, а не знаково големи организации”, допълни Попова и уточни, че далеч по-важен индикатор са флуктуациите в междуфирмената задлъжнялост.

Въпреки че ръстът на несъстоятелностите не е знаков, според експертите обаче има други тревожни тенденции за бизнеса у нас. На глобално ниво икономиката забавя темповете си и се очаква това да продължи и през следващата година. Международната търговия също „замръзва” с повишаване на напрежението между САЩ и Китай. Всичко това няма как да не се отрази и на бизнеса в България със забавяне на ръста на икономиката и у нас и повишаване на рисковите фактори.

„Предупреждението, което отправяме през последната година, за повишено внимание при сделки със съседните Турция и Румъния остава валидно. Също така бихме препоръчали предпазливост при сделки с Русия, защото прогнозата за забавяне на ръста на икономиката там е особено валидна”, посочи Попова.

„При традиционните експортни партньори на България – страните от ЕС, също се очаква забавяне, а обръщаме внимание и на натрупването на сериозно количество стокови наличности при западноевропейските компании, което може да има директно отражение върху търговските отношения с българските партньори, пропадане на сделки и трудност при разплащанията”, обобщи Попова.

По отношение на индустриите от Euler Hermes предвиждат най-сериозно напрежение в Европа в секторите Търговия на дребно, Метали, Строителство и Автомобилостроене. „Това има отношение към българската икономика и производство, затова е добре да следим с повишено внимание. Бихме добавили и още два сектора, които ще наблюдаваме отблизо – транспорт, заради предстоящите промени в нормативната уредба и т. нар. пакет „Мобилност”, и туризма, заради фалита на Томас Кук”, заключи Камелия Попова.

Коментар