AI гуру дефинира изкуствения интелект на лекция у нас

„Изкуствен интелект е система, която може да се учи и адаптира без намесата на човек”, казва британският гуру Даниел Хюлм, изпълнителен директор на компанията Satalia
(снимка: Мусала Софт)

Британският гуру в AI сферата Даниел Хюлм изнесе лекция за служителите на българската компания Мусала Софт, в която даде интересно определение за изкуствения интелект – понятие, с чиято употреба често се спекулира.

„Най-доброто определение за интелект, изкуствен или човешки, което съм открил, е адаптивно поведение, насочено към постигането на цели. Поведение е това колко бързо или безпроблемно мога да придвижа ресурсите, с които да постигна целта”, каза Даниел Хюлм в лекцията си „Изкуствен интелект и асистиран интелект – сравнение, разлики, прилики”.

„Ключовата дума за мен в определението е „адаптивно”. Изкуствен интелект е система, която може да се учи и да се адаптира без намесата на човек. Адаптивността е синоним на интелигентност”, подчерта специалистът.

Даниел Хюлм е изпълнителен директор на компанията Satalia, която предоставя обвързани с изкуствения интелект решения, подпомагащи разрешаването на проблеми в различни индустрии, и е считана от мнозина за равноправна на лидера в сферата DeepMind Technologies (от  2014 г. собственост на Google).

Британецът има магистратура и докторантура по изкуствен интелект от Лондонския университетски колеж и е ръководител на магистратурата по Бизнес анализ в учебното заведение, където преподава прилагането на изкуствен интелект в разрешаването на проблеми от бизнеса и социалната сфера.

Хюлм води лекции по Компютърни науки и бизнес и работи върху развитието на технологиите и възможността правителствата да ги използват за постигане на позитивно социално влияние.

Той изнесе лекция у нас като част от кампанията „Meet The Masters”, която се провежда от Мусала Софт съвместно с Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Министерството на труда и социалната политика.

Коментар