Безжичните мрежи навлизат в малкия и среден бизнес

Ползите от мобилността в бизнеса са добре известни и те са еднакво приложими както за малките и средни фирми, така и за по-големите компании. По-малките се нуждаят от гъвкавост и безжичната технология им позволява да я реализират.

Начините за използване на безжична комуникация са различни, в зависимост от дейността на компанията. Транспортни фирми, например, могат да следят движението на колите или камионите с помощта на мобилни телефони с връзка към GPS (системата за глобално позициониране). Застрахователните компании пък използват безжичната технология за отдалечен достъп на служителите извън офиса до централната база данни.

Търговци и технически персонал могат да влизат в базата данни на компанията си отвсякъде, да контролират стоковите наличности, да внасят промени в досиета на клиентите и пр. Подобна функционалност не само спестява време и пари, но също така подобрява производителността на организацията. Търговският персонал вече не трябва да се свързва към мрежата сутрин, да изтегля от нея необходимите данни и след това да се връща в офиса, за да вкара в базата данни своите отчети за направеното през деня. Отдалеченият достъп освобождава повече време за лични контакти с клиентите.

Докато преди време безжичните мрежи бяха малко трудни за пускане в експлоатация, сега производителите предлагат решения, които правят този процес относително безболезнен. На пазара излизат все повече комплексни маршрутизатори (рутери), които включват като опция безжичен интерфейс. Подобни устройства елиминират множеството кутии с комуникационно оборудване и опростяват управлението.

Компанията Linksys, която сега е част от Cisco Systems, Inc., предлага едно комплексно решение със своя безжичния маршрутизатор Linksys Wireless-G VPN Router (модел WRV54G). Срещу стотина долара той предоставя виртуална частна мрежа (VPN), комутатор (switch), точка за достъп (access point), възможности на “защитна стена” (firewall). Устройството е подходящо за инсталиране в кафенета, например, където да се превърне в “гореща точка” (hot spot) за свързване на клиентите с мобилни устройства към различни безжични мрежи.

Друга компания, NetGear, Inc., предлага ProSafe Wireless Access Point (модел WG102). Това е едно ново устройство от типа “всичко в едно” и включва безжична точка за достъп, бридж и повторител. Моделът предлага вградена защита срещу неправомерен достъп. Например, открива неоторизирани точки за достъп, т.е. такива устройства, които не са част от официалната мрежа на компанията, но позволяват на външни хора да се промъкнат незабелязано в нея. ProSafe Wireless AP струва към 200 долара.

Производителят 3Com също има решение, което нарича първият интегриран комплект на пазара. Този продукт комбинира комутатор с вградена гласова възможност и платформа за IP телефония. Предназначен е за малки и средни фирми (за пренос на глас по Ethernet мрежа) и поддържа сигурна безжична комуникация. Тъй като това е решение с по-широк обхват и по-големи възможности от гореспоменатите, цената му е доста по-висока – около 2000 долара.

Но дори при по-ниските цени и по-големия избор на доставчици и модели, някои фирми не бързат да инсталират безжични решения, защото не са уверени в сигурността. Има твърде много примери за неправомерен достъп до фирмени мрежи, в резултат на недостатъчно строги мерки за осигуряване на защита на безжичните мрежи.

Сигурността все още е голям проблем. С разпространението на безжичните локални мрежи (WLAN) става много по-лесно за едно неупълномощено лице, или компания, да се прокрадне във вашата безжична мрежа, особено ако все още не сте приложили правилни мерки за защита. Така че, ако смятате да използвате безжична мрежа, помислете много сериозно за защита на данните, които се пренасят чрез нея. По-новите устройства – точки на достъп и маршрутизатори – обикновено имат вградени технологии, които не позволяват свързване на неупълномощен персонал към дадена безжична мрежа и оттам достъп до поверителни фирмени или лични данни.

Коментар