Micro Focus Access Manager – сигурен достъп до приложенията

Micro Focus Access Manager прави възможна интеграцията на съвременни и остарели приложения
(снимка: CC0 Public Domain)

Организациите обикновено използват множество различни приложения – както съвременни, така и остарели (legacy), поради което се нуждаят от решения за интеграция на тези приложения във всички свои бизнес среди, независимо къде се съхраняват потребителските данни. Micro Focus Access Manager е именно такова решение – то позволява на компаниите да свържат своите облачни и интранет приложения, като предоставя метод за  безпроблемно еднократно вписване и контрол на достъпа за всички потребители.

Коя е Micro Focus?

Micro Focus е една от най-големите компании за разработване на решения за киберсигурност и управление на ИТ среди, с огромен опит от над 40 години. Основана през далечната 1976-та година, Micro Focus придобива множество големи компании като NetIQ, Novell и Suse, а през 2017 г. се обедини с HPE Software.

Micro Focus е най-новият технологичен партньор на КОМПЮТЪР 2000, чието портфолио включва широк спектър от решения в сферата на киберсигурността. Българската ИТ компания разполага с екип от сертифицирани инженери, специализирани в тестове, инсталации и поддръжка на решенията на Micro Focus.

Портфолиото на Micro Focus покрива почти всички вектори и нужди на потребителите от ИТ решения. 98 от фирмите в списъка Fortune 100 вече са клиенти на Micro Focus. Компанията е лидер в дигиталната трансформация, като предоставя корпоративни DevOps решения, решения за управление на хибридни ИТ среди, за киберсигурност и прогнозни ИТ анализи. Micro Focus е и водещият в света доставчик на уеб решения за еднократно вписване, които предоставят прозрачен и сигурен достъп до приложения и услуги.

Micro Focus Access Manager – решение за еднократно вписване и сигурен достъп до приложения

Поддържайки различни стандарти за делегиране на права за достъп, Micro Focus Access Manager дава възможност на организациите да споделят лична информация в мрежата, облака и чрез мобилни устройства сигурно и удобно. Тъй като предоставянето на сигурен достъп изисква различна информация в различните случаи, софтуерът на Micro Focus се адаптира към правилното ниво на идентификация на потребителя въз основа на измерения риск за бизнеса.

Micro Focus Access Manager предоставя еднократно вписване и сигурен достъп до приложения както в локалната мрежа, така и в облака. Потребителите, които изискват вписване, могат да се намират навсякъде – в офиса, на отдалечено място или в движение, както и да получат достъп от всяко устройство. Micro Focus Access Manager прави това, като поддържа Federation стандартите за делегиране на права за достъп до съвременни приложения и услуги и същевременно запазва най-добрите Gateway възможности за достъп до всичко останало.

В допълнение към еднократното вписване и контрола на достъпа, Micro Focus Access Manager включва вградена функция за анализ, базиран на риска, както и възможност за използване на технология за двуфакторна идентификация. По този начин организациите могат да поддържат по-опростена методология за достъп до приложения, когато рискът е малък, и да адаптират изискванията за вписване, когато рискът е висок или среден. Решението се внедрява бързо и лесно и не изисква сериозна допълнителна поддръжка, за да функционира с пълния си капацитет.

Access Manager осигурява мобилен шлюз за достъп с един клик до остарели уеб приложения
(илюстрация: Micro Focus)

За организации, които все още не разполагат със страница за еднократно вписване на техните служители, Micro Focus Access Manager разполага с персонализирана такава и мини портал, които могат да бъдат настройвани според изискванията на конкретното приложение и регулациите на дадената организация. Иконите на приложенията могат да се конфигурират и адаптират за средата, в която се използват, като всичко това изисква минимално време и опит.

Ключови предимства

Micro Focus Access Manager е подходящо решение за предоставяне на еднократно вписване и сигурен достъп до уеб-базирани приложения. С богатия си набор от вградени функции, опростения си дизайн и възможността за интегриране с други решения на Micro Focus, Access Manager позволява на организациите да избегнат сложни и изолирани (siloed) конфигурации. С него те могат да правят повече с по-малко, осигурявайки бърз и удобен достъп за потребителите, като същевременно запазват личната информация защитена.

Micro Focus Access Manager дава възможност на организациите да постигнат:

Сигурен достъп в рамките на цялата организация – това е цялостно решение за контрол на достъпа, което предоставя еднократно вписване към модерни услуги с поддръжка на SAML, WS-Federation, WS-Trust, OAuth и OpenID стандарти, както и приложения и услуги без Federation поддръжка.

Бърз успех на мобилната стратегия. Независимо дали се нуждаете от еднократно вписване за вътрешно-разработените корпоративни мобилни приложения или за старите уеб приложения, Micro Focus Access Manager е решение на казуса. Този софтуер разполага както с SDK инструментариум, който позволява делегиране на дадено приложение към разработчиците му, така и с мобилен шлюз (gateway), който осигурява достъп с един клик до остарелите (legacy) уеб приложения на мобилни платформи, като цялата конфигурация се постига за броени часове, вместо за дни и седмици. Във всеки един частен случай можете да внедрите функции за контрол на идентичност и достъп, без да докосвате „back-end” конфигурацията на приложенията си.

Повишаване едновременно на сигурността и удобството. Micro Focus Access Manager има вграден, базиран на риска, механизъм за вписване, който позволява на организациите да адаптират процеса на идентификация на своите потребители въз основа на измерен риск. Така потребителите получават лесен достъп до среди с нисък риск и се увеличава нивото на изискванията за идентификация при ситуации с по-висок риск.

Интеграция с други продукти за идентичност, контрол на достъпа и киберсигурност на Micrо Focus. Това позволява на организациите да предоставят удобен достъп на потребители, които имат нужда от такъв, като същевременно се защитават от потребители, които не трябва да имат достъп до ресурсите. Micro Focus Access Manager защитава както от заплахи с прекомерен достъп „отвътре” в организацията, така и отвън, от нежелан достъп от външни лица.

Основни функции

Организациите използват решения за контрол на достъпа, за да интегрират достъпа до своите приложения и услуги във всичките си бизнес среди, независимо къде се съхраняват потребителските данни. Federation и Gateway функциите на Micro Focus Access Manager позволяват на компаниите да свържат своите облачни и интранет приложения и им предоставят метод за безпроблемно еднократно вписване в приложенията. Ето основните функции на Micro Focus Access Manager:

■ Пълна поддръжка за Federation имплементации, използвайки SAML, OAuth, OpenID Connect, WS-Federation и други стандарти;

■ Графичен инструмент и конфигурируем портал за вписване позволяват персонализирано брандиране на портала и конфигурация на икони на приложенията, които ще се достъпват от потребителите;

■ Възможност за инсталиране върху виртуална среда, независимо какъв хипервайзор се използва (внедряване в почти всяка среда);

■ Интеграция по подразбиране с Microsoft SharePoint и Office 365 Enterprise;

■ Предоставяне на пакет за разработка на софтуер за вписване за iOS устройства;

■ Вградена функционалност за анализ и оценка на риска, която осигурява функции за вписване в дадена среда на базата на измерения риск;

■ Интеграция по подразбиране с Advanced Authentication Framework решение, което поддържа широк спектър от методи за идентификация;

■ Централизирано управление на политики (за прилагане на права за ролево-базиран достъп);

■ Вграден мобилен достъп за потребители, използващи смартфони (iOS и Android), на които е необходим достъп до съответни приложения;

■ Функции за одобрение на права за достъп от администратор на решението.

Защо да изберете Micro Focus Access Manager

Micro Focus Access Manager дава възможност на организациите да интегрират както съвременни, така и остарели (legacy) уеб-базирани приложения. В допълнение към множеството опции за делегиране на правомощия при опити за достъп, решението позволява еднократно вписване към приложения, благодарение на своя графичен потребителски интерфейс (GUI), без да са необходими промяна на съответните приложения или писане на сложен програмен код за интеграция.

Micro Focus Access Manager включва вградени функции за определяне на риска, които не изискват сложна конфигурация, като същевременно предоставят начин за персонализиране на вписването на потребителите въз основа на голямо разнообразие от параметри, включително контекст, поведение в миналото, местоположение при опита за достъп, време и дата на опита или дори от кое устройство е направен опитът.

Улеснен графичен интерфейс позволява на организациите за няколко минути да мигрират политиките си за контрол на достъпа от тестова към работна среда.

Micro Focus Access Manager се адаптира към правилното ниво на идентификация на потребителя
(снимка: CC0 Public Domain)

Със своята адаптивна архитектура и интеграция с Micro Focus Identity Manager и Micro Focus Sentinel, Micro Focus Access Manager осигурява цялостно решение за управление на идентичности, контрол на достъпа и киберсигурност за интранет, облачни и мобилни приложения.

С гъвкав и компактен дизайн и с висока производителност, Micro Focus Access Manager e лесен за имплементиране и привеждане в работен режим продукт, с малки системни изисквания. Като част от продуктова линия, която защитава, следи и управлява достъпа до ценни ресурси, Micro Focus Access Manager може да служи като компонент на интегрирана IAM стратегия.

Решенията за киберсигурност на Micro Focus са достъпни за клиентите у нас от КОМПЮТЪР 2000 България.