ЕС подема инициатива за мобилност с учебна цел

Европейската комисия публикува Зелена книга „Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“. Идеята е да се насърчи дискусия относно това как най-успешно могат да бъдат разширени възможностите пред младите хора за развитие на техните знания и умения посредством пътувания зад граница.

Със Зелената книга Комисията дава начало на обществена консултация, която ще продължи до 15 декември този година. Отговорите могат да се представят посредством онлайн въпросник, който ще е достъпен от 15 юли, както и на хартия. Комисията ще оцени получената информация и ще изготви предложение за последващи практически действия.

„Мобилността с учебна цел е от полза за индивидите, училищата, университетите и институциите за обучение, както и за обществото като цяло”, коментира европейският комисар по образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел.

Прекарването на известен период от време в чужбина с цел образование, обучение, трупане на професионален опит или доброволческа дейност е един от главните начини, по които младите могат да увеличат шансовете си за наемане на работа в бъдеще, както и да допринесат за личното си развитие.

Това е от значение за здравината и устойчивостта на икономическото възстановяване на ЕС, както и за социалното сближаване между европейските общества през XXI век, допълва Фигел.

ЕС има дълъг опит в оказването на подкрепа за младежта посредством различни програми и инициативи. В течение на своето 22-годишно съществувание програма „Еразъм“, например, е осигурила подкрепа за 2 милиона студенти за осъществяване на част от образованието или стажовете им в чужбина.

Но подкрепата, предоставяна от ЕС, обхваща много повече области. Тя включва висшето бизнес-, научноизследователско или професионално образование, средното образование, програмите за младежки обмен и доброволческа дейност, културната сфера, предприемачеството сред младите и гражданското общество.

В допълнение Европейската комисия спомогна за разработване на редица инструменти, с които младите хора да бъдат улеснени в пътуванията зад граница с учебна цел, в това число Europass и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) в сферата на висшето образование.

Въпреки това пътуването зад граница с учебна цел все още остава по-скоро изключение, отколкото правило. През 2006 г. около 310 000 младежи са имали възможността да заминат зад граница с подкрепата на европейски програми. Това се равнява на едва 0,3% от младежите на възраст между 16 и 29 години в ЕС.

Коментар