Тон CO2 струва на Европа 15 евро

Шест седмици преди срещата на върха в Копенхаген за промените в климата, BusinessEurope отново заявява, че европейските компании се готови да изпълнят ангажиментите си за редуциране на емисиите и инвестиции в развитието на модерни иновативни технологии.

В рамките на Схемата за търговия с емисии на СО2 бизнесът е приел, че трябва да намали емисиите значително до 2020 г., като за целта е необходимо глобално споразумение.

Фирмите се нуждаят от предвидимост. Те трябва да предвидят политиката по климата като фактор, определящ инвестиционните им намерения, посочва генералният директор на BusinessEurope Филип де Бук.

Копенхаген трябва да даде ясна глобална рамка – за предпочитане пазарно ориентирана. Това включва ясни ангажименти от страна на другите основни икономики – особено от САЩ и Китай, смятат от организацията.

Евентуални едностранни действия на ЕС, без съответното участие на другите основни икономики, би довело до загуба на емисии права, т.е. по-малко работни места в Европа и повече емисии навсякъде по света, се казва в изявлението на BusinessEurope на днешната конференция „Между икономическата и климатичната криза: Може ли Копенхаген да намери изход от тях?”, провеждана в Брюксел.

В момента 1 тон СО2 струва на европейската индустрия около 15 евро, а на много места извън Европа не струва нищо. Без глобална равнопоставеност Европа ще продължи да дава безплатни квоти за търговия на останалите икономики по Европейската схема за търговия с емисии, т.е. 21% от 2005 до 2020 г.

За BusinessEurope и нейните членове международно споразумение ще бъде успешно, ако се установи обща визия за дългосрочни глобални действия за борба с изменението на климата и се задължат всички развити страни еднакво целево да намалят емисиите си.

Необходимо е също да се определят обвързващи цели за емисии от развиващите се страни до 2020 г., както и да се установи универсален режим за мониторинг, докладване и проверка.

Коментар