Излезе нова версия на Linux ядрото

Нова версия на Linux ядрото е достъпна за разработчиците на операционни системи. Изданието 2.6.34 поддържа разпределена файлова система Ceph, която позволява създаване на отказоустойчиви клъстери с ниска стойност на притежание.

Ceph дава възможност за управление на петабайтови хранилища за данни, както и на системи, които изискват висока скорост на входно-изходните операции.

Файловата система използва технология за динамично разделяне на метаданни и репликация на данни на ниво блокове. Освен това Ceph е създадена с идеята да бъде устойчива на сривове, благодарение на което потребителите могат да продължат да приемат и предават гигабайти данни, дори когато от строя излязат един или няколко сървъра.

Архитектурата на Ceph предвижда наличие на няколко отделни сървъра, всеки от които изпълнява различна роля, например координиране на входно-изходния поток от данни, съхраняване на метаданни и др.

В новата версия на ядрото е налична и поддръжка на файловата система LogFS за флаш устройства, която е ориентирана на работа с големи файлове и осигурява възможност за пълнодуплексен достъп до файлове на сменяем носител.

Значително е увеличена и производителността на виртуализатора KVM.  Включени са и редица драйвери за VMware и е променена съществуващата файлова система BTRFS.

Linux 2.6.34

Коментар