Македония залага на български ИТ доставчик

Македонското министерство на здравеопазването подписа договор с Контракс за доставка на ИТ техника и софтуер по проект, финансиран от Световната банка, съобщиха от българската компания.

Контракс ще достави и инсталира 1750 компютъра и 200 принтера във всички македонски болници, за нуждите на Интегрираната здравна информационна система в страната. Споразумението включва и доставка на "Off-the-shelf" системен софтуер.


Д-р Буяр Османи (вляво), министър на здравеопазването на Македония, и Йордан Йорданов, изпълнителен директор на Контракс ЕАД, подписват договора

През ноември 2009 г. в Скопие бе създадена дъщерната фирма Kontrax ICT ltd., която е със смесена македоно-българска собственост. Компанията обслужва клиенти със сложна йерархична структура, на които доставя комплексни решения, адаптирани според специфичните им изисквания.

Контракс е един от основните ИТ доставчици и за българското здравеопазванедване. Много болници, медицински центрове и общопрактикуващи лекари в страната  работят с неин софтуер – повече от половината лекари използват здравната информационна система Хипократ, разработена от компанията.

Коментар