Обещаха ни 100 е-услуги до края на годината

Система за управление на електронния обмен на данни и документи между администрациите беше представена днес в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Единната среда е един от трите елемента на електронното управление. Първият е правителственият портал за електронни услуги, който бе пуснат тестово през  февруари. Той е мястото, чрез което администрацията, бизнесът и гражданите общуват. Единната среда за обмен на електронни документи е диспечерът, който управлява електронната комуникация между администрациите. Третият елемент са регистрите, където се съхранява информацията и данните от администрациите.

Вече всички администрации, които са подготвили информационните си системи, могат да се присъединят към системата. Така ведомствата ще могат да ползват служебно всички данни, вписани в регистрите на националната платформа на електронното управление.

„Днес представяме една от важните стъпки по пътя за обслужване на гражданите и бизнеса на „едно гише”, каза по време на презентацията заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Първан Русинов.

Тежестта при предоставяне на административни услуги постепенно ще бъде прехвърляна за всички услуги от публичния сектор към администрацията и ще намалява постепенно броят на документите, които гражданите и бизнесът ще трябва да си набавят и да предоставят на администрацията.

Очакваният ефект е икономия на време и средства, а от там намаляване на административната тежест и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, добави заместник-министърът.

Работата на единната среда бе демонстрирана чрез обмен на електронни документи между  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” и община Стара Загора.

Администрации, които са изпълнили организационните и технически изисквания, за да може услугите и данните, които обменят да отговарят на определени стандарти, могат да подават заявления в МТИТС за присъединяване, а след това и за вписване на готовите си е-услуги. Опростени указания за основните стъпки са публикувани са сайта на МТИТС.

„Ако всички си вършат работата съвестно, до края на годината ще имаме на националния портал на е-правителство повече от 100 действащи е-услуги, при това в реална експлоатация”, каза в заключение Първан Русинов.

Коментар