50% от приходите на софтуерните ни компании идват от чужбина

Почти 50% от приходите на българските софтуерни компании идват от реализирани сделки в чужбина, като най-често продажбите се осъществяват със страни от Западна Европа и Северна Америка, сочат данни на браншовата асоциация БАСКОМ за миналата година.

Оборотите от продажби в родните компании бележи ръст от 27% между 2007 и 2008 г., но в резултат на сложната икономическа ситуация се наблюдава намаление със същия процент за периода 2008-2009 г. Независимо от намаляването на оборотите обаче, броят на заетите в ИТ сектора за същия период се е увеличил. Средният годишен ръст е 11,5%, което показва, че компаниите поддържат персонал и очакват възстановяване и нормално функциониране на пазара.

Анализът на данните от проучването показва, че тенденцията за промяна в профила на предлаганите продукти и услуги на чуждите пазари се запазва в посока към предлагане на решения и услуги с висока добавена стойност, в сравнение с традиционния аутсорсинг.

БАСКОМ разглежда своето изследване като основа за по-добро планиране, разработване на дългосрочни стратегии и изпълнение на държавни политики за развитие на сектора, в частност по отношение на образованието в страната – за създаване и развитие на човешките ресурси.

Асоциацията предлага своето сътрудничество на държавата в подкрепа на развитието на ИТ кадри в страната. Една от стратегическите цели на БАСКОМ е да работи приоритетно с образователните институции за подобряване на образованието в отговор на пазарните потребности от ИТ специалисти.

През октомври предстои обединена пресконференция на БАСКОМ, БАИТ, ИКТ Клъстер и Българската уеб асоциация относно проекто-стратегията за електронно управление и планиране на държавния бюджет за 2011 г. На пресконференцията ще бъде представена обединената позиция на българските ИТ асоциации в подкрепа на проекто-стратегията, заедно с критични коментари за конструктивното й подобрение.

При наличие на политическа воля, въвеждането на добро е-управление е ключ към извършване на същинска реформа на държавната администрация, подобряване на условията за успешен бизнес и повишаване на качеството на живота на всички граждани, смята експертите. Българските ИТ асоциации ще заявят активната си позиция към планирането, реализацията и контрола на държавните ИТ инвестиции и ще представят някои от начините за активно участие в тези процеси.

БАСКОМ обединява повече от 50 водещи фирми, които разработват софтуерни продукти и системи и предлагат услуги за цялостни ИТ решения. Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с висока добавена стойност и конурентоспособност в световен мащаб.

Коментар