М-Тел отрече изтичане на данни

Няма изтичане на данни от системата на Мобилтел, заяви компанията в съобщение до медиите. Личните данни на клиентите са защитени и не са били обект на никакви зловредни външни действия. Те се съхраняват изцяло в съответствие с изискванията на закона за защита на личните данни, обясниха от оператора по повод някои информации за изтичане на данни.

Няма индикация трети лица да са осъществявали неправомерен достъп до личните данни на клиенти, в това число и до информацията за месечното им потребление и фактури.
“Всяко подобно твърдение, което не се основава на истината и нарушава репутацията и доверието в компанията, е недопустимо. Компанията запазва правото си на юридически действия по отношение на всеки, който умишлено разпространява подобни неистини в публичното пространство”, се казва в официалното изявление на М-Тел.
В началото на септември Мобилтел започна въвеждане на нова платформа за обслужване на клиенти с цел да разшири настоящите възможности за индивидуален подход към всеки един от тях. В момента сроковете за фактуриране и плащане са изместени, но първите фактури от септемврийския цикъл вече са изпратени към клиентите.
Процесът изисква прехвърляне на голяма по обем и изключително детайлна информация, но компанията вече е на път да влезе в нормалния си ритъм на работа.
Всички услуги по облужване на клиентите ще бъдат незабавно възстановени след като новата система заработи в пълния си капацитет. Платформата се внедрява от международната компания Amdocs.

Коментар