Органите по конкуренция – гарантирани и в криза

На срещата на председателите на Европейските органи по конкуренция в Брюксел бяха подписани две резолюции с ключово значение, съобщи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Първата от тях, „Органите по конкуренция в Европейския Съюз – продължаваща нужда от ефективни институции”, подчертава централната роля на правоприлагането в областта на конкуренцията за функциониране на пазарните икономики.

В документа се посочва, че за да изпълняват правомощията си в полза за обществото, органите по конкуренция трябва да бъдат адекватно осигурени и да могат да действат при подходящи условия за изпълнение на тяхната задача по безпристрастен и независим начин.

Такива условия за ефективна, безпристрастна и непрекъсната работа трябва да бъдат гарантирани, включително във времена на бюджетни ограничения.

Втората резолюция се отнася до млекопроизводителите. В нея се посочва, че каквато и да било мярка, даваща на организациите на млекопроизводителите властта съвместно да фиксират цените на млякото, би дала предимство на една група пазарни играчи, като по този начин се създава риск от дебалансиране на търговските взаимоотношения.

Срещата в Брюксел бе проведена по инициатива на генералния директор на ГД ”Конкуренция” на Европейската комисия – Александър Италианер, на 16 и 17 ноември.

Коментари по темата: „Органите по конкуренция – гарантирани и в криза”

добавете коментар...

  1. ATILA

    Издръжката на поредните органи пак на нас се пада……….

Коментар