ЕК прие анализи на КРС и отправи две препоръки

Eвропейската комисия прие изготвените от КРС анализи за пазара на едро за предоставяне на достъп до мрежовата инфраструктура и пазара на предоставяне на широколентов достъп на едро в България.

Анализите  предоставят механизъм, чрез който да бъдат наложени необходимите специфични задължения на предприятията със значително въздействие върху съответните пазари на едро, в резултат на което да се създадат по-добри условия за стимулиране на конкуренцията и на пазара на дребно на широколентов достъп до интернет.

По отношение на предвидените задължения на пазара на едро за предоставяне на достъп до мрежова инфраструктура, ЕК отправя препоръка КРС да включи в обхвата на мярката „разходоориентираност” и достъпа до „тъмно влакно”, необходим за предоставяне на необвързан достъп до абонатна линия.

В допълнение, Комисията препоръчва на КРС да наблюдава внимателно както пазара на дребно на широколентов достъп, така и развитието на съответните пазари на едро.

Предстои КРС да обсъди и отрази направените бележки, след което да приеме окончателни решения за пазарните анализи и налагане на съответните мерки.

За период от две години, КРС анализира 6 пазара на дребно и 6 пазара на едро, като в процес на изготвяне са анализите на пазарите, свързани с услугата „линии под наем”. Същевременно стартира и подготовката на втори кръг пазарни анализи, касаещи цените за генериране и терминиране на гласови повиквания от/във фиксирани мрежи, както и цени за терминиране в мобилни мрежи, уточниха от комисията.

Коментар