Президентът: Не можем да оставим науката на пазара

Трябва да е ясно, че институтите в БАН и развитието на фундаменталните научни изследвания не могат да бъдат оставени на пазарен принцип, смята президентът Георги Първанов. Обширна статия на държавния глава, в съавторство с експерт Мариана Тодорова, по темата БАН бе публикувана днес на сайта на президентската институция.

„Нужно е да определим ясно целите, които си поставяме, като финансов ресурс, който частният бизнес и държавата ще заделят за финансиране на изследвания и иновации. Не бива да има отстъпление от целите, които поставя стратегията „Европа 2020” пред държавите-членки за нарастване на дела за наука и изследвания до 3% от БВП”, се казва в статията.

За да се излезе от създалата се ситуация, трябва да се решат поредица от ключови въпроси, като първата стъпка е незабавно изтегляне на промените в Закона за БАН. „Ако законът бъде приет в този или подобен вариант, той практически ще доведе до разбиването на Българската академия на науките. Поради тази причина заявявам, ако законът все пак бъде приет, ще наложа вето”, категоричен е президентът.

Според него, новото законодателство за науката и висшето образование трябва да се подготви на основата на солидна Стратегия за развитието им, приета с максимално широко политическо и обществено съгласие. Ролята и отговорността на държавата трябва да нараства: както при определяне на приоритетите, така и във финансирането на основата на проектния принцип.

Не можем да упрекваме бизнеса, че не търси науката и, че българската икономика не е достатъчно „наукоемка”, след като държавните институции и управлението не се обръщат в достатъчна степен към научната експертиза, казва Първанов. Според него,  българският бизнес, в сравнение с европейските ни партньори, все още няма и дълго време още няма да има достатъчен ресурс за финансиране на научни разработки. За целта следва да се създадат стимули у всички заинтересовани страни да участват в научна и развойна дейност – фирми, висши училища, научни институти. У нас няма данъчни и фискални облекчения за инвестициите в наука и изследвания. Няма механизъм за продажба на научни продукти, налице са доста проблеми с патентоването и пр.

Президентът лансира идеята за освобождаване от данъци за определен гратисен период при стартиране на иновационен бизнес и фирми, както и за други мерки – данъчни отстъпки, данъчни облекчения за фирми, инвестиращи в научни изследвания и пр.

Същевременно, за стартиращите и иновативни фирми, според Първанов, е нужно подсигуряване на рисков капитал и данъчни облекчения или зони за високотехнологични дейности, освободени от данъци. Възможни механизми за финансиране са капитализиране на този тип организации от Българската банка за развитие, Националния фонд научни изследвания и Иновационния фонд, и структурните фондове на ЕС, което налага при следващото договаряне на темите през 2013 г., България задължително да заяви областта на науката и иновациите.

Като цяло, нужно е да се направи преглед на законите и нормативната база, за да се развържат ръцете на мениджърите и предприемачите да инвестират в наука и изследвания.

Първанов настоява правителството да възстанови бюджетите за наука, образование и изследователска дейност на нива, които да позволят нормалната работа на университетите и институтите, като ги обвърже с дългосрочна стратегия за развитие на научно-изследователската дейност.

Коментари по темата: „Президентът: Не можем да оставим науката на пазара”

добавете коментар...

 1. Бат Илия

  То само това да беше което споменава Деян, мед да му носиш. Той така добре си реорганизира държавният апарат в добре структурирана мафия, че милиони плюха и изчезнаха. Отляво му разузнаването, отдясно военните, ДАНС, а прокуратурата даже нямаше нужда да я пипа, тя си остана непокътната от преди татовото време.

  Той само съгласува с Монтерей, че зер кой не съгласува, на бул България пусията още стой и леко подчуква от тук от там. За пред публиката се появава като нещо средно между ученичка в 3-ти клас (пада възрастовата граница в която са още наивни предполагам ще се съгласите) и херувим който пада от марс и за пръв път вижда държавата на какъв хал е.

  И понеже дали един милард през 2008 на БАН (кой знае защо, за да не останат на следващите или са открили някоя схема за препиране) и сега трябва да говорим глупости до края на живота си за да не си признеам за какво става въпрос.

  Той е нечий проект де, да видим господаря как ще се отнесе с коня като позастарее и не може да работи ефективно

 2. Deyan

  Разбирам Гоце да е свършил нещо през живота си, да е направил нещо реално, за да дава ъкъл.

  Не може , не трябва, нужно е , трябва да ….
  Не ти ли е ясно, че си смешен. Това може да минава при бабите и електората на БСП.

  В БГ всеки дава ъкъл, но Гоце никога не говори нищо конкретно, само бръщолеви неща – трябва да оправим улиците, трябва да повишим процента за наука, трябва да намалим престъпността …

  Какво е работил през живота си той, освен историк на БКП. Книжен плъх, който цял живот е писал доклади по пленуми и нищо повече.
  Малко още му остана. И на всички като него им остава още малко, докато дойде поколението на можещите и смени празнодумците

Коментар