Връзките по елкабели ще изместват DSL в САЩ

Високоскоростните комуникации по електрическата мрежа може скоро да задминат тези по кабела и DSL, според анализатори на пазара в САЩ.
Проучване на Parks Associates установява, че ръстът на комуникациите по електрическите линии ще ги изведе над традиционните широколентови връзки.
През 2007 година в САЩ ще има около 400 000 абонати на услуги за данни по електрическата мрежа. Техният брой ще достигне 2,5 милиона през 2011-та.
Според проучването, ще нараства броят на потребителите на услуги по електрическата мрежа в селските области, където не достигат другите широколентови комуникации.
Европа също подготвя високоскоростен достъп по електрическите кабели. През 2005 година ЕК обяви инициатива, която насърчава членовете на съюза да въвеждат технологията, с цел преодоляване на цифровото разделение.

Коментар