Вече се търсят бекъп и дедупликация като услуга

Агниешка Садовска, регионален директор в EMC, заяви, че пазарът на бекъп решения в България показва по-голям ръст отколкото в Австрия

Около 5 милиона долара ще достигне пазарът на бекъп решения в България у нас през 2011 година, стана ясно на първата у нас конференция на ЕMC за решения за съхранение на данни, която очерта тенденциите в сегмента.

„Прогнозите ни за българския пазар показват, че клиентите имат готовност да отделят  4,5-5 милиона долара през 2011 г. за решения за резервиране и възстановяване. За България това е значителен ръст, с очаквани нива около 14,2-14,4%. Пазарът ще се развива, макар базата да е малка, в посока на решения за дедупликация и софтуер за бекъп и възстановяване (с около 11% дял). Като нововъзникващ пазар за този тип решения, България показва доста по-голям ръст в сравнение със страни като Австрия, където пазарът вече е зрял”, каза Агниешка Садовска, регионален директор в EMC.

Според анализ на IDС, източноевропейският пазар (в който се включват Австрия, страните от балканския регион,  Русия и бившите съветски републики) ще достигне обем от около $275 милиона през 2011 г. „Това са прогнозни суми, които клиентите ще похарчат за редизайн на техните решения за дедупликация и резервиране”, обясни Садовска, като подчерта, че Източна Европа е пазар с потенциал.

В региона вече има няколко телекома, които използват инфраструктура в облака. Водят се и преговори с български компании за такъв тип решения, допълни Константин Стоилов, мениджър на ЕМС България. „От клиентите си получаваме информация, че вече се търсят бекъп като услуга и дедупликация като услуга. Всички световни тенденции ще дойдат и у нас, това е неизбежно”,  допълни Стоилов.

Вместо да се инвестира в бекъп инфраструктура или системи за архивиране, фирмите могат лесно и достъпно да получат тази услуга от доставчика, каза Садовска.

Константин Стоилов, мениджър на EMC България, обяви, че и клиентите у нас вече търсят решения за бекъп и дедупликация като услуга

„В този период на икономически нестабилна ситуация, ЕМС се фокусира върху предлагане на ценово-ефектнивни решения. От две години разработваме все повече решения за подобряване на процесите на консолидация и стандартизация и всичко, което води до повишаване на ефективността и намаляване на разходите. След придобиване на Data Domain, обособихме поделението за резервиране и възстановяване като самостоятелна единица. Това бе ключът за успеха ни в сферата на дедупликацията на данни. Avamar е новият ни продукт, който допълва картината на решенията за дедупликация на данни”, обясни Садовска.

Само 27% от бюджетите се инвестират в нови решения, а 73 на сто от средствата отиват за поддръжка на съществуващите системи. Средата става все по-хетерогенна, което прави поддръжката и управлението все по-сложни и скъпи. А това означава, че компаниите нямат възможност да предлагат нови услуги, нови подходи и да развиват нов тип бизнес. Точно тук се появяват облачните технологии. Задава се следващата вълна на ИТ трансформацията, облакът излиза от първоначалната фаза и навлиза в етап ранна зрялост – така Константин Стоилов  характеризира ситуацията в сегмента на системите за съхранение на информация.

Стоилов съобщи още, че за периода 2003-2010 г. EMC е инвестирала $14 милиарда в нови придобивания, а в научно-изследователска дейност за същия период са вложени $10,5 милиарда. През 2011 г. се очаква оборотът на компанията да достигне $20 милиарда, като 11% от печалбата ще се инвестира в научни изследвания и развойни дейности.

Коментар