Apple патентова слънчево захранване

Американското бюро по регистриране на патенти и търговски марки одобри наскоро 16 нови патента на Apple. Сред тях е и технология за зареждане на електронни устройства, която ползва слънчева енергия, съобщи GreenTech.bg.

Системата на Apple включва конвертор на напрежение и регулатор, които ще работят едновременно с източник на соларна енергия. Преобразувателят се свързва чрез входящ кабел с източника, а чрез изходящ – с електронния “товар”, който може да бъде всяко епълско устройство, вкл. смартфон, таблет, плейър или лаптоп.

Системата включва конвертор на напрежение и регулатор, които ще работят едновременно с източник на соларна енергия

Конверторът на напрежение е конфигуриран така, че да контролира енергията, създадена от устройството, докато регулаторът е предназначен да съблюдава работата на преобразувателя.

Преди време Apple регистрира патенти за спомагателни слънчеви клетки, които могат да се използват като резервен източник на енергия за мобилни апарати, както и за обвиване на устройство в соларни клетки.

Въпреки тези патенти вероятността да видим скоро джаджи на Apple, захранвани със слънчева енергия, е малка, поради високата цена за производството им, коментира TechCrunch.com.

Коментар