CBN: Вътрешният пазар на софтуер намалява

Продажбите на софтуер на вътрешния пазар бележат спад, сочи нов анализ на анализаторската компания CBN. След осем поредни години ръст, приходите на софтуерните компании, ориентирани към пазара в България, намаляват в две последователни години.

Това е малко неочаквано за нас”, коментираха от CBN резултатите от национално изследване "ICT Markets Bulgaria 2011", което разглежда и анализира 83 компании с над 97% общ пазарен дял от продажбите на софтуер на вътрешния пазар.

Настоящата 2011 до момента не дава достатъчно признаци за подобряване на ситуацията със спада в продажбите.

CBN припомня, че софтуерният бизнес в България, състоящ се основно от около 150 компании, задмина границата на продажби общо от 500 млн. лева и 7000 работни места още през 2008 година.

През 2007 за първи път в историята на софтуерния ни бизнес, обемът на продажбите за външни пазари задмина тези за вътрешния. За сравнение, през 1999 г. продажбите на компаниите, ориентирани към външни пазари, са били пет пъти по-малки от тези на фирмите, работещи основно за пазара в страната.

Междувременно, софтуерната асоциация БАСКОМ, в която членуват около една трета от фирмите в сектора, съобщи за 5,3% ръст в продажбите през 2010 г. Нейните данни включват и продажбите на софтуер на външния пазар, като делът им се оценява на 50%.

Коментар